『THƯỞNG SIÊU CẤP 100% NẠP LẦN ĐẦU』

lecanh

Member
UserPostedImage
  • Tên khuyến mãi:『THƯỞNG SIÊU CẤP 100% NẠP LẦN ĐẦU』
  • Thời gian khuyến mãi:
  • 1. Trong thời gian diễn ra khuyến mãi, mỗi món nạp tối thiểu 200,000VND và phải hoàn thành yêu cầu doanh thu của khuyến mãi trước khi đó bạn sẽ có cơ hội giành được 100% thưởng khoản nạp đầu,tiền thưởng tối đa lên đến 2,800,000VND
  • Phương thức đăng kí:
Hội viên mới sau khi nạp tiền thành công và đã hoàn thành đủ yêu cầu doanh thu của khuyến mãi trước, sau đó sử dụng mail đã đăng kí khi thiết lập tài khoản để gửi mail xin nhận thưởng.
■Gửi mail đến: [email protected]
■Chủ đề :『THƯỞNG SIÊU CẤP 100% NẠP LẦN ĐẦU』
■Nội dung:1.Tên tài khoản hội viên 2.Số tiền nạp
3.Thời gian nạp tiền
Sau khi nhận được mail xin khuyến mãi,chuyên viên sẽ tiến hành xét duyệt.Nếu xét duyệt thông qua, tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản của hội viên sau 24 giờ làm việc.
Ví dụ:
Hội viên nạp đầu: 600,000 VND
Doanh thu : (600,000+600,000) *25 = 30,000,000 VND
Tiền thưởng nạp đầu : 600,000 VND (Hội viên sau khi hoàn thành doanh thu 30,000,000VND gửi mail để xin nhận thưởng)
2. Sau khi tiền thưởng được cộng vào,cần hoàn thành『Tiền thưởng nạp đầu*3 lần』mới được rút tiền.


 

Đang xem trang này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Top