Cuộc thi Tipser tháng 6/2019

Se7en1308

Moderator
Staff member
Bảng xếp hạng đến hết ngày 11-06
  • Thứ nhất : lukakuku + 18 điểm ( 10 mã )
  • Thứ hai : sanbetfree + 13.5 điểm( 19 mã )
  • Thứ ba : HHH666 + 13.5 điểm ( 20 mã )
 

Se7en1308

Moderator
Staff member
  • Kết quả sau ngày 12-06
  • Thứ nhất lukakuku 16.5 điểm ( 11 mã )
  • Thứ hai HHH666 15 điểm ( 23 mã )
  • Thứ ba sanbetfree 10.5 điểm ( 22 mã )
 

Đang xem trang này (Thành viên: 0, Khách: 3)

Top